Gnr. 1008 bnr. 25/26/83/113

Eiet tomt 5780 m2.

Bygget er oppført i perioden fra 1970 til 2000 med en grunnflate på 2550 m2 BTA med ca. 200 m2 tilleggsareal i 2. etasje, et totalareal på 2750 m2. Bygget disponeres som forretning og trelasthandel. AAA beliggenhet på Kilen handelsområde.

×